Az ügyészségi állásfoglalások közérdekű adatok

A Legfőbb Ügyészség épülete

A GYEM a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordult, miután a Legfőbb Ügyészség megtagadta egy jogértelmezést tartalmazó, általános érvényű állásfoglalásának kiadását. A NAIH megerősítette, hogy a nem pusztán egyedi ügyhöz kapcsolódó általános iránymutatások közérdekű adatoknak minősülnek, ezek kiadását bárki kérheti.

A GYEM 2016 őszén fordult a Legfőbb Ügyészséghez azért, hogy egy konkrét ügy kapcsán utasítsa az illetékes ügyészséget a nyomozás folytatására, továbbá adjon ki általános jogértelmezést a közbiztonsági tevékenység jogellenes szervezése vétség elkövetési magatartásának, vagyis a szervezés fogalmának az értelmezésére az egységes joggyakorlat érdekében.

A Legfőbb Ügyészség egyet is értett a GYEM álláspontjával, és valamennyi főügyészségnek megküldte az egységes jogalkalmazást segítő állásfoglalását, ennek tartalmát azonban többszöri kérés, majd közérdekű adatigénylés ellenére sem osztották meg a GYEM-mel.

A Legfőbb Ügyészségnek küldött leveleinkben a közérdekű adatokra vonatkozó jogi érveinken túl kifejtettük, hogy a GYEM szoros munkakapcsolatban áll az Országos Rendőr-főkapitányság Gyűlölet-bűncselekmény Szakvonalával. Ennek az együttműködésnek a keretében a beadványunkban a Legfőbb Ügyészség elé tárt problémával kapcsolatban is zajlottak már egyeztetések. Ezért különösen fontos lenne számunkra, hogy megismerjük annak az legfőbb ügyészségi intézkedésnek a pontos tartalmát, amelyet az egységes jogalkalmazás érdekében a főügyészségeknek kiküldtek.

Tekintettel arra, hogy a Legfőbb Ügyészség megtagadta az állásfoglalás kiadását, a NAIH-hoz fordultunk. A NAIH egyetértett álláspontunkkal, miszerint a Legfőbb Ügyészség köteles erre irányuló kérelem esetén az általános, nem egyedi büntetőeljáráshoz kapcsolódó állásoglalások, iránymutatások, jogértelmezések kiadására. Amennyiben az ilyen dokumentumok egyedi ügyhöz kapcsólódó adatokat is tartalmaznak, azokat az adatigénylőnek kiadásra kerülő másolaton felismerhetetlenné kell tenni.

 
Kapcsolódó dokumentumok: