Gyűlölet-bűncselekmény áldozatokkal foglalkozó útmutatón dolgozik az EBESZ

Az esemény programja

A Gyűlölet-bűncselekmények Elleni Munkacsoport egyik szakértője is meghívást kapott abba az EBESZ munkacsoportba, amelynek feladata a gyűlölet-bűncselekmények áldozatainak kezelésével kapcsolatos, tagállamoknak szóló útmutató kidolgozása.

Az 57 tagállamot összefogó Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) a gyűlölet-bűncselekmények terén az egyik legaktívabb kormányközi szervezet, 2009-ben határozatot fogadtak el a gyűlölet-bűncselekmények elleni fellépés fontosságáról, útmutatók tettek közzé a tagállamok számára a gyűlölet-bűncselekményekkel kapcsolatos szabályozási és vádhatósági kérdésekről, rendőrségi és ügyészségi képzési programot és éves adatgyűjtési rendszert működtetnek. 

A szervezet 2017-ben egy új, tagállamoknak szóló útmutatót dolgoz ki a gyűlölet-bűncselekmények áldozataival való bánásmódról. Az útmutató az áldozatokkal való bánásmód alapelvei mellett gyakorlati tanácsok, jó gyakorlatok ismertetésével segíti majd az állami hatóságok munkáját. 

Az útmutató összeállítására az EBESZ munkacsoportot hozott létre, amelyben az EBESZ munkatársai mellett 14 külső szakértő, köztük 8 civil szervezet szakértője is részt vesz az EBESZ különböző tagállamaiból. A munkacsoportba meghívást kapott Dombos Tamás, a Gyűlölet-bűncselekmények Elleni Munkacsoport tagszervezetének, a Háttér Társaságnak a munkatársa is. 

A munkacsoport első ülésére 2017. március 31-én Varsóban került sor, a munkacsoport az év folyamán várhatóan még három alkalommal találkozik. Az útmutató cialisfrance24.com közzététele 2018 első felében várható.