Gyűlölet-bűncselekmények 2016-ban: EBESZ beszámoló

Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Irodája (ODIHR) 2017 novemberében közzétette a gyűlölet-bűncselekmények 2016-os évre vonatkozó statisztikáit. A beszámoló alapját képező adatokat tagállami civil szervezetek, nemzetközi szervezetek és maguk a tagállami hatóságok szolgáltatták. Az esetek között ország, előítéletes motiváció, és esettípus szerint is lehet keresni.      

A civil és nemzetközi szervezetek által jelentett esetek alapján elmondható, hogy a leggyakrabban az alábbiak fordultak elő: rasszizmus és idegengyűlölet motiválta erőszakos, személy elleni támadások (az összes bejelentett eset 23,6 százaléka), antiszemitizmussal összefüggő szándékos rongálás (20,9 százalék) és a sértett szexuális irányultsága, nemi identitása miatti erőszakos támadások. Jelentős számban jelentettek a keresztény vallás elleni támadásként értékelhető rongálásokat is. Az egyes védett tulajdonságok tekintetében három kategóriát különböztettetek meg az elemzések során: személy elleni erőszakos támadások, fenyegetések és tulajdon elleni támadások. A fenti adatokból kitűnik, hogy például a bejelentett rasszista támadások legnagyobb része személyek ellen irányult, míg az antiszemitizmussal összefüggő esetekben a tulajdon elleni támadások voltak a jellemzőbbek.

Magyarország vonatkozásában összesen 15 esetet rögzítettek és adatokat kizárólag civil szervezetek szolgáltattak. Ennél valójában lényegesen több incidens történt, hiszen a gyűlölet-bűncselekmények esetében igen magas a látencia, azaz az esetek többségét nem jelentik be. Ennek a rendszerszintű problémának több oka is van, orvoslására pedig a GYEM többször tett kísérletet a gyűlölet-bűncselekmények elleni hatékonyabb állami fellépés jogszabályi és intézményi feltételeinek megteremtését célozva. A rendőrök, ügyészek, bírák és ügyvédek részére nyújtott érzékenyítő képzések is elősegíthetik, hogy az ilyen esetek megfelelően felkészült szakemberek kezébe kerüljenek és ezáltal az áldozatok a hatóságokba vetett bizalma is nőjön.

AZ EBESZ tagállamai közül 44-ből érkezett adat, 34 állam küldött hivatalos statisztikát (ezen belül 18 tartalmazott rendőrségi statisztikát előítéletes motiváció szerinti bontásban. Összesen 125 civil szervezet vett részt az adatgyűjtésben amelyhez az EBESZ és a UNHCR (az ENSZ Menekültügyi Főbiztosának Hivatala) helyi irodái is csatlakoztak.

Az esetek kereshető adatbázis elérhető: http://hatecrime.osce.org/incidents