A gyűlölet-bűncselekmények üldözésére vonatkozó európai standardok

forrás: http://disabilitydirect.com/derby/hate-crimes-on-disabled-up-by-213/

Összefoglaló tanulmány jelent meg a gyűlölet-bűncselekmények üldözése témájában az Európai Unióban alkalmazandó normákról és az Emberi Jogok Európai Bírósága joggyakorlatában kialakult standardokról.

Kirs Eszter, a Magyar Helsinki Bizottság, a GYEM tagszervezetének munkatársa részt vett a 2014. május 29-én a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara által szervezett „Uniós tagságunk tíz éve: célkeresztben a jogegységesítés” című konferencián. Az ott elhangzott előadások a közelmúltban írásban is megjelentek. Kirs Eszter a konferenciakötetben megjelent tanulmánya azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy Magyarországot az Európai Unió és az Európa Tanács tagjaként milyen kötelezettségek terhelik a gyűlölet-bűncselekmények visszaszorítása terén. A cikk az Unió egyes szervei által tett olyan norma- és javaslatalkotási lépések összefoglalóját nyújtja, melyek a tagállami jog- és intézményrendszer egységesítésére irányulnak a tárgyalt területen. Az Európai Unió Tanácsa állásfoglalása szerint a rasszista és egyéb előítéletes indíték felderítésére vonatkozó tagállami kötelezettség vonatkozásában az Emberi Jogok Európai Bírósága esetjoga irányadó, ennek nyomán a szerző ismerteti az EJEB vonatkozó ítéleteiben vázolt standardokat is. A tanulmány a honlapunkról letölthető.