IACP iránymutatás a gyűlölet-bűncselekmények kezeléséről

A kiadvány borítója

A Gyűlölet-bűncselekmények Elleni Munkacsoport elkészítette a Rendőri Vezetők Nemzetközi Szervezete (IACP) A gyűlölet-bűncselekmények kezelése: rendőri irányelvek a nyomozáshoz és a megelőzéshez c. irányelvének magyar fordítását.

2001-ben a Rendőri Vezetők Nemzetközi Szervezete (International Association of Chiefs of Police - IACP) szakmai iránymutatást fogadott el a bűnüldöző szervek munkatársai számára a gyűlölet-bűncselekményekkel kapcsolatos fellépésről. Az iránymutatás elkészítését az a felismerés vezette, hogy a gyűlölet-bűncselekmények olyan sajátos bűncselekménytípust jelentenek, amely esetén kü-lönös odafigyelésre és érzékenységre van szükség, részben a motiváció bizonyításának nehézségei, részben az áldozatok fokozott sérülékenysége okán.

A Gyűlölet-bűncselekmények Elleni Munkacsoport elkészítette az IACP iránymutatás magyar nyelvű fordítását. Az eredeti változat több esetben az Egyesült Államok jogi és intézményi környezetére utal, ezen hivatkozásokat a dokumentumban a magyar sajátosságoknak megfelelően javítottuk.

Meggyőződésünk, hogy a gyűlölet-bűncselekmények elleni rendőri fellépés kapcsán mélyreható változás csak akkor érhető el, ha egy a magyar társadalmi, jogi és intézményi környezetre adaptált, részletes, hivatalos rendőrségi utasításként kiadott nyomozási protokoll kerül elfogadásra, és a protokoll tartalma beépül a rendészeti alapképzésbe. Bízunk benne ugyanakkor, hogy a hivatalos protokoll elfogadásáig jelen kiadványunk érdemi segítséget nyújt a bűnüldöző szervek munkatársai számára a gyűlölet-bűncselekményekkel kapcsolatos fellépés során követendő alapelvek és jó gyakorlatok kapcsán.

Kapcsolódó dokumentumok: