Konferencia a gyűlölet-bűncselekmények elleni helyi szintű összefogás elősegítéséről

Konferencia a gyűlölet-bűncselekmények elleni helyi szintű összefogás elősegítéséről

Helyi szintű fellépés a gyűlölet-bűncselekmények ellen című projektjének zárásaként tartott konferenciát a Gyűlölet-bűncselekmények Elleni Munkacsoport. A 2021. december 15-én tartott eseménynek az Eötvös Loránd Kutatóhálózat Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete adott otthont, a rendőrség és az ügyészség is képviseltette magát.

A Büntető Törvénykönyvben “közösség tagja elleni erőszak” néven megfogalmazott bűncselekmények száma hiába magas, a hivatalos statisztikákban ez nem mutatkozik meg. Ennek egyik legfőbb oka, hogy mind az érintett civil szervezetek, mind a hatóságok munkatársai nehezen ismerik fel, vagy nem tudják hogyan kezeljék ezeket az eseteket, így hiába van meg a bűncselekmény megállapításához szükséges előítéletes indok, ezek az esetek láthatatlanok maradnak. Hasonlóan hat az áldozatok oldaláról az információ hiánya, vagy a szégyenérzet is, így előfordulhat, hogy a gyűlölet-bűncselekményekről az érintett szervezetek, hatóságok nem is szereznek tudomást. Magyarországon 2020-ban 100, ugyanebben az éven az Egyesült Királyságban 125 848 gyűlölet-bűncselekményt regisztráltak a hatóságok, ami még az ország méretét figyelembe véve is a magyar adat sokszorosa.

„A gyűlölet-cselekmények elleni fellépést segíti, ha a rendőrök, civil szervezetek, és az állampolgárok bizalommal fordulnak egymás felé, ismerik egymást, tudatosan figyelnek arra, hogy vajon előítéletből követték-e el a cselekményt“ - fejtette ki Ivány Borbála, a Gyűlölet-bűncselekmények Elleni Munkacsoport tagja.

Éppen ezért került fókuszba a gyűlölet-bűncselekményekkel kapcsolatos helyi szintű munka. A projekt során több olyan kiadvány készült, melyek hasznos eszközként szolgálhatnak a hatóságok, állami szervek és civil szervezetek számára munkájuk során. Sor került több fővárosi és vidéki műhelybeszélgetésre is, ahol a résztvevők személyesen sajátíthatták el a gyűlölet-bűncselekmények hatékony felismeréséhez és kezeléséhez szükséges ismereteket.

A decemberi konferencián több rövid előadás mellett kerekasztal-beszélgetés formájában megtárgyalásra kerültek a rendőrség által alkalmazott gyűlölet-bűncselekmény nyomozati protokollal kapcsolatos tapasztalatok. Emellett a projektben résztvevők részletesen beszámoltak a közös munka során tapasztaltakról, továbblépési lehetőségekről.

Habár a Helyi szintű fellépés a gyűlölet-bűncselekmények ellen elnevezésű projekt a konferenciával véget ért, a Gyűlölet-bűncselekmények Elleni Munkacsoport minden érintett állami szervet és civil szervezetet arra ösztönöz, hogy tegyen lépéseket a gyűlölet-bűncselekmények elleni helyi szintű összefogás kialakítása érdekében. Ehhez a munkacsoport a projekt során megszerzett tapasztalatok megosztásával és egyéb útmutatással is szívesen nyújt segítséget.