Munkacsoportunk jó gyakorlat az Európai Bizottság szerint

Ötödik alkalommal ülésezett Brüsszelben az Európai Unió rasszizmus, idegengyűlölet és az intolerancia egyéb formái elleni küzdelemmel foglalkozó magas szintű munkacsoportja. Az ülésen meghívott jó gyakorlatként Munkacsoportunk is részt vett. 

A rasszizmus, idegengyűlölet és az intolerancia egyéb formái elleni küzdelemmel foglalkozó magas szintű munkacsoportot az Európai Bizottság hozta létre 2016-ban, hogy segítse a tagállamok közötti információáramlást a gyűlölet-bűncselekmények és gyűlöletbeszéd elleni fellépés terén. A félévente ülésező munkacsoport útmutatót dolgozott ki a gyűlölet-bűncselekményekkel foglalkozó képzésekről, az áldozatsegítő szolgáltatásokról és az adatgyűjtésről, valamint koordinálta a közösségi média-szolgáltatók gyűlöletbeszéd elleni fellépését tesztelő széleskörű kutatást

A munkacsoport ötödik, 2018. június 13-14-én Brüsszelben tartott ülésén a fő téma a nyomozások és a vádemelések hatékonyságát szolgáló intézkedések voltak. A holland kormány komplex megközelítésének és a svéd rendőrség szervezeti reformjának bemutatása mellett a civil szervezetek és a hatóságok közötti együttműködés is napirendre került. Ennek keretében az Európai Bizottság Munkacsoportunkat kérte fel tevékenységének bemutatására.

Munkacsoportunk képviseletében Dombos Tamás, a Háttér Társaság munkatársa szólalt fel az ülésen. Előadásában a Munkacsoport céljainak és működésének ismertetése mellett bemutatta a rendőrségen létrejött gyűlölet-bűncselekmények szakvonallal kialakult jó együttműködést: a potenciális gyűlölet-bűncselekmények azonosítására szolgáló informális jelzőrendszert, a félévente tartott esettanulmányozást, a képzési együttműködést és a különböző útmutatók (indikátorlista, interjúzási útmutató, nyomozati protokoll) kidolgozásában való együttműködést. Előadás végén ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a Munkacsoportban résztvevő civilszervezeteket érő kormányzati támadások az együttműködés jövőjét veszélyeztetik.