Szakmai műhely a Belügyminisztériumban a gyűlölet-bűncselekményekről

Belügyminisztérium

Rendőrök, ügyészek, minisztériumok, civil és nemzetközi szervezetek részvételével szervezett kétnapos szakmai műhelybeszélgetést a Belügyminisztérium a gyűlölet-bűncselekmények jobb megértésére és az adatrögzítés fejlesztésére.

Az elmúlt években több nemzetközi szervezet is kiemelt figyelmet fordított a gyűlölet-bűncselekményekkel kapcsolatos adatrögzítési kérdésekre. Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) 2014-ben tett közzé gyakorlati útmutatót Hate Crime Data-Collection and Monitoring Mechanisms. A Practical Guide címmel. Az Európai Unió rasszizmussal, idegengyűlölettel és az intolerancia más formáival foglalkozó magas szintű munkacsoportjának külön alcsoportja foglalkozik az adatgyűjtési kérdésekkel, amely 2017 végén Improving the recording of hate crime by law enforcement authorities – key guiding principles címmel tette közzé ajánlását. Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) e munkát a tagállamok adatgyűjtési gyakorlatát elemző 2018 nyarán megjelent jelentésével segítette.

Az ajánlások gyakorlati átültetését segítendő az EBESZ és az FRA nemzeti szintű szakmai műhelybeszélgetések szervezésére tett javaslatot a tagállamoknak. A felajánlással a magyar kormány is élt, az eseménynek a Belügyminisztérium adott otthont 2018. december 6-7-én.  A rendezvényre a rendőrség, az ügyészség, az Igazságügyi és a Belügyminisztérium, valamint a két nemzetközi szervezet munkatársai mellett egyedüli civil szervezetként a Gyűlölet-bűncselekmények Elleni Munkacsoport is meghívást kapott.

A műhelymunka során a nemzetközi standardok és ajánlások ismertetését követően a résztvevők áttekintették a gyűlölet-bűncselekményekkel kapcsolatos fellépés területén tapasztalható hazai problémákat, majd gyakorlati javaslatokat fogalmaztak meg annak érdekében, hogy javuljon az előítélet-indikátorok feltárása és ügyiratokban való rögzítése.

A megfogalmazott javaslatok alapján az EBESZ és a FRA munkatársai részletes, a magyar viszonyokhoz igazodó ajánlásokat fogalmaznak meg a magyar kormány és a büntető igazságszolgáltatás szervei számára.

Munkacsoportunk szakértőjének a műhelybeszélgetés során tartott előadása elérhető itt.