Ügyészségi körirat a gyűlölet-bűncselekményekről

A Legfőbb Ügyészség épülete

Köriratot adott ki a Legfőbb Ügyészség a gyűlölet-bűncselekményekkel összefüggő jogalkalmazási kérdésekről, az előítélet indikátorok alkalmazásáról. A GYEM üdvözli a körirat megszületését, amelynek szükségességére a jogvédők a romák elleni sorozatgyilkosság óta folyamatosan felhívták a figyelmet.

2019. május 7-én a Legfőbb Ügyészség Nyomozás Felügyeleti és Vádelőkészítési Főosztálya “a jogalkalmazásban még tapasztalható bizonytalanságok kiküszöbölésére” valamennyi főügyésznek megküldte NF/1621/2015/3. sz. köriratát. A körirat felhívja a figyelmet, hogy a gyűlölet-bűncselekmények fogalma tágabb mint a Btk.-ban szabályozott közösség tagja elleni erőszak és közösség elleni uszítás, és valamennyi olyan bűncselekményt magában foglalja, amelyet előítéletes indítékból követtek el. 

A körlevél hangsúlyozza, hogy a védett csoportok köre nem zárt, nem csak a kisebbségeket, hanem a többség tagjait is védi a tényállás, ugyanakkor a Legfelsőbb Bíróság LB-H-BJ-2011-106 ítéletére hivatkozva kifejti, hogy egy eszmerendszerre alapozottan szervezett csoport csak akkor élvezheti a tényállás nyújtotta kiemelt jogi védelmet, ha a szervezet az alkotmányban rögzített elveket tiszteletben tartva, törvényes keretek között fejti ki tevékenységét. Az egyes társadalmi csoportok ellen irányuló célból létrehozott szervezeteket ilyen kiemelt jogi védelem nem illeti meg. 

A körlevél azt is kiemeli, hogy “az előítélet motívum bizonyítása során a jogalkalmazónak valamennyi bűncselekmény esetén mérlegelnie kell az elkövető előítéletes indítékának esetleges jelenlétét”, egyben közli az előítélet-indikátorok listáját, amelyet a GYEM alkotott meg nemzetközi példák alapján, számos jogalkalmazó szervvel egyeztetve.

A körirat felhívja a főügyészeket, hogy a köriratot munkatársaikkal ismertessék meg, és biztosítsák annak jogalkalmazásban való érvényesülését. 

Bár a körirat a rendőrség által elfogadott protokollnál jóval kevésbé részletes, a tény hogy a jövőben a rendőrség és az ügyészség ugyanazon - a GYEM által összeállított - indikátorok vizsgálatát várja el a nyomozás és a vádemelés során, hozzájárulhat a gyűlölet-bűncselekmények jobb felismeréséhez és a bűncselekmények megfelelő minősítéséhez, ezáltal a gyűlölet-bűncselekmények hatékony üldözéséhez és az áldozatok védelméhez.