Szakmai anyagok

1. Kiadványok

Kihallgatási útmutató - a gyűlölet-bűncselekmények sértettjének és tanújának kihallgatásokhoz és a hatóság a sértettel kapcsolatos észlelésének jegyzőkönyvezéséhez, különös tekintettel az adatvédelmi kérdésekre

Előítélet-indikátorok - lista a jogalkalmazó szerveknek az előítéletes indítékból elkövetett bűncselekmények büntetőeljárásban való felismeréséhez és megítéléséhez

Előítélet-indikátorok példákkal  - gyakorlati példákkal kiegészített lista a jogalkalmazó szerveknek az előítéletes indítékból elkövetett bűncselekmények büntetőeljárásban való felismeréséhez és megítéléséhez

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlata a gyűlölet-bűncselekmények kapcsán folytatott büntetőeljárások tárgyában

Tájékoztató bűncselekmények áldozatainak az előítéletes motivációval elkövetett eseteket jellemző körülményekről és tényekről

Rendőri Vezetők Nemzetközi Szervezete (IACP): A gyűlölet-bűncselekmények kezelése: rendőri irányelvek a nyomozáshoz és a megelőzéshez (magyar fordítás). 

Jogalkalmazási problémák a gyűlölet-bűncselekményekkel kapcsolatos eljárásokban. A Gyűlölet-bűncselekmények Elleni Munkacsoport (GYEM) tapasztalatai. 

Law enforcement problems in hate crime procedures. The experiences of the Working Group Against Hate Crimes in Hungary

2. Jogszabályok véleményezése

Új Büntető Törvénykönyv (2012)

Az új Büntető törvénykönyv gyűlölet-bűncselekményekre vonatkozó rendelkezéseinek kialakítása során figyelembe veendő szempontok. 2012. február 22. PDF (218 KB)

Javaslatok az új Büntető Törvénykönyv gyűlölet-bűncselekményekre vonatkozó szabályozására. 2012. március 6. PDF (232 KB)

Rövidített javaslatok az új Büntető Törvénykönyv gyűlölet-bűncselekményekre vonatkozó szabályozására (parlamenti vita). 2012. május 3. PDF (315 KB)

Új hatásköri rendelet (2013)

A Gyűlölet-bűncselekmények Elleni Munkacsoport véleménye a Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről szóló rendelet tervezetéről. 2013. június 5. PDF (108 KB)

Új büntetőeljárási kódex (2015-2017)

A Gyűlölet-bűncselekmények Elleni Munkacsoport javaslatai a gyűlölet-bűncselekmény áldozatok szükségleteinek fokozottabb figyelembe vételére az új büntetőeljárási kódexben. 2015. június 1. PDF (176 KB)

A Gyűlölet-bűncselekmények Elleni Munkacsoport véleménye a büntetőeljárási törvény társadalmi vitára bocsátott tervezetéről. 2016. szeptember 16. PDF (131 KB) 

A Gyűlölet-bűncselekmények Elleni Munkacsoport véleménye a büntetőeljárásról szóló T/13972. számú törvényjavaslatról. 2017. március 6. PDF (113 KB)

3. Nemzetközi szervezetek részére benyújtott dokumentumok

ENSZ Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya időszakos felülvizsgálat

A Gyűlölet-bűncselekmények Elleni Munkacsoport árnyékjelentése az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága számára (beadva 2018. február 18.) magyarul és angolul.

ENSZ Egyetemes Időszakos Felülvizsgálat (UPR) 

A Gyűlölet-bűncselekmények Elleni Munkacsoport árnyékjelentése az ENSZ számára a gyűlölet-bűncselekmények magyarországi helyzetéről (beadva: 2021. március 25.) PDF (166 KB)

A Gyűlölet-bűncselekmények Elleni Munkacsoport véleménye a nemzeti jelentés tervezetéről (2016. december 17.) PDF (87 KB)

A Gyűlölet-bűncselekmények Elleni Munkacsoport árnyékjelentése az ENSZ számára a gyűlölet-bűncselekmények magyarországi helyzetéről (beadva: 2016. szeptember 21.) PDF (247 KB)

Európa Tanács Miniszteri Bizottság

A Gyűlölet-bűncselekmények Elleni Munkacsoport beadványa a Miniszteri Bizottság részére az Emberi Jogok Európai Bírósága gyűlölet-bűncselekményekkel kapcsolatos ítéleteinek végrehajtásáról (beadva: 2023. március 31.) PDF (108 KB)

A Gyűlölet-bűncselekmények Elleni Munkacsoport beadványa a Miniszteri Bizottság részére az Emberi Jogok Európai Bírósága gyűlölet-bűncselekményekkel kapcsolatos ítéleteinek végrehajtásáról (beadva: 2022. november 11.) PDF (247 KB)

A Gyűlölet-bűncselekmények Elleni Munkacsoport beadványa a Miniszteri Bizottság részére az Emberi Jogok Európai Bírósága gyűlölet-bűncselekményekkel kapcsolatos ítéleteinek végrehajtásáról (beadva: 2019. október 24.) PDF (491 KB)

A Gyűlölet-bűncselekmények Elleni Munkacsoport beadványa a Miniszteri Bizottság részére az Emberi Jogok Európai Bírósága gyűlölet-bűncselekményekkel kapcsolatos ítéleteinek végrehajtásáról (beadva: 2019. május 22.) PDF (1606 KB)

A Gyűlölet-bűncselekmények Elleni Munkacsoport beadványa a Miniszteri Bizottság részére az Emberi Jogok Európai Bírósága gyűlölet-bűncselekményekkel kapcsolatos ítéleteinek végrehajtásáról (beadva: 2018. január 18.) PDF (1323 KB)

Európa Tanács Rasszizmus és Intolerancia elleni Európai Bizottság (ECRI)

A Gyűlölet-bűncselekmények Elleni Munkacsoport beadványa az ECRI részére a 6. nemzeti jelentés félidős végrehajtása kapcsán (beadva: 2024. április 29.) PDF (198 KB)

4. Képzési segédletek, tanulmányok, előadások

Kirs Eszter: Az egyetemes időszakos felülvizsgálat (UPR) hatása a gyűlölet-bűncselekményekkel szembeni hatékony fellépés hazai színterén, (In: Bárd, Petra (szerk.) Liber Amicorum Bárd Károly. Vol. 1 : Mértéktartó hatalom: igazságszolgáltatás a jogállamban
Budapest, Magyarország : L'Harmattan Kiadó) (2022)

Kirs Eszter: The Impact of the Universal Periodic Review and the State Reporting Procedure of UN Treaty Bodies on the Prosecution of Hate Crimes: The Hungarian Experience (JOURNAL OF HUMAN RIGHTS PRACTICE) (2022)

Nemzeti Közszolgálati Egyetem - Szubjektív Értékek Alapítvány: Útmutató egészségügyi intézmények és szakemberek számára a gyűlölet-bűncselekmények áldozatainak támogatására. (2021)

Kirs Eszter: A gyűlölet-bűncselekmények nyomozásának jellemző hibái a strasbourgi sztenderdek alapján (előadás, Nemzeti Közszolgálati Egyetem) (2020)

Kirs Eszter: Hate crimes and international institutions: A literature review, (HUNGARIAN JOURNAL OF LEGAL STUDIES 61 (2020)

Dombos Tamás. Gyűlölet-bűncselekmények Magyarországon. Problémák, javaslatok. (elhangzott: A gyűlölet-bűncselekmények jobb megértésére és az adatrögzítés fejlesztésére irányuló szakmai műhely, 2018. december 6-7.)

Kirs Eszter: A brief reflection on the impact of the Universal Periodic RevIew on the efficient investigation of hate crimes in Hungary. COJOURN 3:3 (2018)

Kirs Eszter: Az Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlata a gyűlölet-bűncselekmények esetén folytatott büntetőeljárások tárgyában (ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 58 : 4. Különszám) (2017)

Jovánovics Eszter: A Fővárosi Ítélőtábla és a Kúria közösség tagja elleni erőszak bűntettét megállapító ítéletei. JEMA 2017/1-2. Budapest

Kirs Eszter: Standards set by the European Court of Human Rights on the Prosecution of Hate Crimes (elhangzott: Fundamental Human Rights in practice: European Judicial Training on the rights of persons in need of international protection and victims of racial violence, Athén, 2018. január 17.) 

Dombos Tamás: Adatvédelmi kérdések a gyűlölet-bűncselekmények tanúinak kihallgatásakor. (elhangzott: Hatékony állami válaszok a gyűlölet-bűncselekményekre konferencia, 2017. november 21.)

Szontagh Veronika: Mik az előítélet indikátorai? (elhangzott: Hatékony állami válaszok a gyűlölet-bűncselekményekre konferencia, 2017. november 21.)

Kirs Eszter: A gyűlölet-bűncselekmények nyomozásának jellemzői hibái a strasbourgi sztenderdek alapján. (elhangzott: Hatékony állami válaszok a gyűlölet-bűncselekményekre konferencia, 2017. november 21.)

Jovánovics Eszter: A rendőrség alapjogvédelmi kötelezettsége gyűlöletincidensek esetén - "Gyöngyöspata-per" ítélete. (elhangzott: Hatékony állami válaszok a gyűlölet-bűncselekményekre konferencia, 2017. november 21.)

Demeter Áron: ENSZ UPR ajánlások és a szakvonal fejlesztése. (elhangzott: Hatékony állami válaszok a gyűlölet-bűncselekményekre konferencia, 2017. november 21.)

Pap András László: Jogalkalmazási fejlemények (és adalékok) a zaklatás tárgykörében. JTIblog, 2017. június 11.

Kirs Eszter, Pap András László: Az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélete a gyűlölet-bűncselekmények esetén folytatott nyomozásról. JEMA 2016/3. Budapest 

Pap András László: Gyűlölet-bűncselekmények a magyar jogrendszerben. (elhangzott: 2016. május 13-án, a Legfőbb Ügyészség, a Magyar Igazságügyi Akadémia, az Európai Biztonsági- és Együttműködési Szervezet (EBESZ) és Európa Tanács HELP Programja által bíróknak és ügyészeknek szervezett képzésen)

Magyar Helsinki Bizottság: Képzési segédanyag - Nemzetközi és európai sztenderdek a gyűlölet-bűncselekmények büntetőjogi üldözése kapcsán. 2016. február

Dombos Tamás: Jogalkalmazási problémák a gyűlölet-bűncselekményekkel kapcsolatos eljárásokban. (elhangzott: a Kormány Emberi Jogi Kerekasztal 2015. február 13-i ülésén)

Kirs Eszter: Jogegységesítés az Európai Unióban a gyűlölet-bűncselekmények megtorlása kapcsán. In.: Angyal Zoltán (szerk.) Decem anni in Europea Unione II. - Európai és nemzetközi jogi tanulmányok (Miskolci Egyetemi Kiadó, 2015.)

Dombos Tamás, Pap András László: Using research results in training and education. (elhangzott: CEPOL mesterképzés, 2015. október 13.) 

A Társaság a Szabadságjogokért álláspontja a gyűlölet-bűncselekmények szabályozásáról (2015. május 7.)

Ivány Borbála, Udvari Márton: Küzdelem a gyűlölet-bűncselekmények visszaszorításáért.  (elhangzott: az Európai Roma Rendvédelmi Bajtársi Közhasznú Egyesület és az Országos Rendőr-főkapitányság Sokszínű Rendvédelem projekt 2014. november 19-i konferenciáján)

Dinók Henriett: A gyűlölet-bűncselekmények – dogmatika és joggyakorlat. Belügyi Szemle 2013/12. Budapest

Udvari Márton: Hova tűnnek a gyűlölet-bűncselekmények? Jogalkalmazási anomáliák, rendőrségi és ügyészségi ügykezelés. Belügyi Szemle 2013/12. Budapest

Jovánovics Eszter: Gyűlölet vagy előítélet? Szavak vagy tettek? Definíciós kérdések, elhatárolások. Belügyi Szemle 2013/12. Budapest

Uszkiewicz Erik: Mit (nem) mutatnak a számok? Belügyi Szemle 2013/12. Budapest

Átol Dorottya, Dombos Tamás, Jovánovics Eszter, M. Tóth Balázs, Pap András László, Udvari Márton: Közösség tagja elleni erőszak - Alternatív kommentár. Fundamentum 2013/4. Budapest

Dinók Henriett Éva: A gyűlöletbűncselekmények, különösen a közösség tagja elleni erőszak kapcsán felmerülő jogalkalmazási nehézségek. Fundamentum 2013/4. Budapest

Uszkiewicz Erik: Rendőri segítséggel? Hatással van-e a gyűlölet-bűncselekményekkel kapcsolatos nyomozati munkára a rendőrségi diszkrimináció? Fundamentum 2013/4. Budapest

Jovánovics Eszter, Pap András László: Kollektív bűnösség a XXI. század Magyarországán: magyarellenesség vádja cigányokkal szemben két emblematikus perben. Fundamentum 2013/4. Budapest

Dombos Tamás: Hate crimes in Hungary: Legal Framework, statistical data and victim groups.(elhangzott: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar COMPHEE képzésén, 2013. március 14-én)

Dombos Tamás: Gyűlölet-bűncselekmények Magyarországon: Jogi szabályozás, statisztikai adatok, sértetti csoportok. (elhangzott: A Magyar Tudományos Akadémia IX. Osztály Állam- és Jogtudományi Bizottság Rendészeti Albizottsága 2013. március 8-i ülésén)

Dinók Henriett: A rendőrségi szervezetváltozások szerepe, a nyomozás hatékonysága.(elhangzott: A Magyar Tudományos Akadémia IX. Osztály Állam- és Jogtudományi Bizottság Rendészeti Albizottsága 2013. március 8-i ülésén)

Balogh Lídia - Dinók Henriett - Pap András László: A jog által láthatatlan? A gyűlölet-bűncselekmények szabályozási kérdései és gyakorlati problémái. Fundamentum 2012/4. Budapest

Ivány Borbála: Minősíthetetlen szigorúság. Szuverén, 2012. július 27. Budapest