Gyöngyöspatai kismama

Összefoglaló

A gyöngyöspatai szélsőséges "járőrözés" idején a 35 hetes terhes sértett vásárolni volt a közeli boltban. Hazafele egyszer csak arra lett figyelmes, hogy két feketeruhás, maszkos, mellkasán ostort viselő férfi elkezdte követni. Amikor a közelébe értek, elkezdtek köpködni, a nyakába lihegni. Ennek hatására megijedt és elkezdett sietni hazafelé. A ház kapujához érve beindult a szülés. A koraszülött babát Pestre kellett szállítani rossz állapota miatt. A rendőrséget kihívták, ki is jött, ám eljárás csak írásbeli feljelentés alapján indult, amelyet a sértett a jogi képviselője útján tett meg. 

1. Alapadatok
Időpont: 
2011-03-04
Helyszín: 
Gyöngyöspata
Rövid leírás: 

A 35 hetes terhes sértett vásárolni volt a közeli boltban. Hazafele egyszer csak arra lett figyelmes, hogy két feketeruhás, maszkos, mellkasán ostort viselő férfi elkezdte követni. Amikor a közelébe értek, elkezdtek köpködni, a nyakába lihegni. Ennek hatására megijedt és elkezdett sietni hazafelé. A ház kapujához érve beindult a szülés. A koraszülött babát Pestre kellett szállítani rossz állapota miatt.

A cselekmény elkövetésére abban az időben került sor, amikor a településen a nyíltan szélsőséges, cigányellenes szervezet, a Szebb Jövőért Polgárőr Egyesület tagjai magukat valódi polgárőrnek kiadva, illetőleg hozzájuk csatlakozott más szélsőséges szervezetek (Betyársereg, Véderő) a helyi roma lakosságot megfélemlítő tevékenységet folytattak. A “járőrözésnek” nyilvánvalóan rasszista indítéka volt.

Információ forrása: 
Sértett nyilatkozott kamerába, utóbb jogi képviseletet nyújtott a TASZ ügyvédje
Szervezet: 
TASZ
2. Áldozat(ok)
Alapadatok: 
Gyöngyöspatai roma várandós fiatalasszony
Védett csoport: 
roma
Hatás: 

Az egyedi eset is, és maga a hetekig tartó szélsőséges megfélemlítés rendkívüli módon traumatizálta a sértettet,  családját és az egész gyöngyöspatai roma közösséget.

3. Elkövető(k)
Alapadatok: 
férfiak (életkor nem ismert)
További jellemzők: 
Feketeruhás, minden bizonnyal valamelyik szélsőséges csoport, valószínűleg a Szebb Jövőért Polgárőr Egyesület tagjai, akik akkoriban Gyöngyöspatán visszatérően megfélemlítették a romákat
Kapcsolat az áldozattal: 
Nem ismerték egymást
4. Hatósági eljárás
Eljárási szakasz: 
Nyomozati szak
Minősítés: nyomozati szak: 
Becsületsértés szabálysértése
Eljárás leírása: 

A sértett férje kihívta a rendőröket, jegyzőkönyvet vettek fel, de az eljárás a jogi képviselő tján tett feljelentésére indult csak el.

Becsületsértés szabálysértésének minősítette a rendőrség a cselekményt, pedig a közösség tagja elleni erőszak kényszerítéses alakzata megvalósulhatott.

Panaszunk alapján az ügyészség elrendelte a nyomozást 174/B.§ miatt, kimondva, hogy a leírtak (félelmet kiváltó ruházat, ennek hatására eredeti szándékától eltérően a sértett hazamenekült) alapján a feljelentés szerinti magatartás a jogalkalmazói gyakorlat által kialakított kényszerítés fogalmi körébe vonható. Az ügyészség szerint közelmúltban Gyöngyöspatán történt más események ismeretében nyilvánvalóan nem zárható ki az sem, sőt inkább alaposan következtetni lehet rá, hogy a sértettel szembeni fellépésre roma származása miatt került sor. 

A nyomozást végül a rendőrség megszüntette. Az ezelleni panaszunkat elutasító ügyészi határozat szerint azért nem valósult meg 174/B kényszerítéses alakzata, mert nem volt egyértelmű, hogy az elkövetők cselekménye a sértett ellen irányult.

Nyilvános válasz: 

Nem volt

6. Értékelés
Értékelés: 
Eljárás hivatalból megindításának elmulasztása
Alulminősítés: motiváció figyelmen kívül hagyása
Utolsó minősítés: 
helytelen