Részt vettünk az EBESZ gyűlölet-bűncselekmény konferenciáján

A konferencia résztvevői

Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Irodája (OSCE/ODIHR) 2015. november 18-19-én Bécsben tartott először olyan konferenciát gyűlölet-bűncselekmény témában, amelyen a civil szervezetek képviselői és a tagállamok képviselői egyszerre vettek részt.

Az EBESZ valamennyi tagállama köteles kijelölni egy nemzeti kapcsolattartó pontot, amely feladata, hogy idöközönként megbízható adatokat szolgáltasson gyűlölet-bűncselekményekről az EBESZ-nek. Továbbá, az EBESZ e nemzeti kapcsolattartó pontokon keresztül kommunikál a tagállomkkal bármilyen, gyűlölet-bűncselekményekkel kapcsolatos tevékenysége során. Magyarországon az Igazságügyi Minisztérium a nemzeti kapcsolattartó, a minisztériumot dr. Tallódi Zoltán, a Nemzetköz Büntetőjogi és Emberi Jogi Főosztály főosztályvezető helyettese képviselte.

Az EBESZ szerint a civil szervezetek fontos szerepet játszanak az intolerancia és a diszkrimináció elleni munkában. A gyűlölet-bűncselekmények elleni küzdelemben a civil szervezetek és csoportok meghatározó munkát végeznek figyelemfelhívással, a gyűlölet-bűncselekmények monitorozásával és a hatékonyabb állami fellépést célzó lobbizással. Ahol a hivatalos adatgyűjtés nem nyújt objektív képet (ilyen Magyarország is), ott a civilek munkája különösen fontos azért, hogy felhívják a problémára a figyelmet. Az EBESZ kiemelkedő fontosságúnak tartja, hogy a civilek együttműködjenek egymással és segítsék az országuk kormányát a gyűlölet-bűncselekmények, az intolerancia és a diszrkimináció elleni hatékony fellépésben és  a megelőzésben. Az EBESZ szerint a tagállamok és a civil társadalom közötti hatékony párbeszéd az első lépés ebben a folyamatban.

A novemberi bécsi konferenciára a fentiek miatt hívták meg egyszerre a tagállamok és a civil társadalom képviselőit. A plenáris ülések és a kiscsoportos megbeszélések témája egyaránt a civilek egymással és a tagállami hatóságokkal való együttműködésének lehetséges és hatékony formái voltak.

A kétnapos konferencián a Gyűlölet-bűncselekmények Elleni Munkacsoport három tagja is részt vett.